Ann-Sofie Jarnheimer
Kompetens
Leg sjukgymnast 1986
Leg psykoterapeut 2001
Psykodynamisk inriktning steg 1 & 2
KBT kognitiv beteendeterapi steg 1
Grundläggande utbildning i kroppsorienterad psykoterapi
Depression och korttidsterapi 20 p

Ann-Sofies Sjukgymnastik AB
Organisationsnummer 556673-0411
Postadress
Esplanaden 29
392 34 Kalmar
Telefon
070-77 606 77