Ann-Sofie Jarnheimer
Kurser
Aktuellt
Varva ner! En kurs i ledarskap och stresshantering (maj 2017)

Varje termin anordnas kurser inom stresshantering genom min uppdragsgivare Kalmar Arbetsgivarring. Kurserna löper dagtid under en period på 12 veckor. De första sex veckorna träffas vi 6 timmar (2 x 3h) och de resterande sex veckorna 3 timmar per vecka.
För exakt schema, programpunkter, utvärderingar och kostnad kontakta mig eller Ulla Larsson på Arbetsgivarring, tel 0480-28115.

Under kursen undervisar jag/samtalar vi kring:

 • Hur upptäcker vi signaler på stress?
 • Kunskaper kring stress
 • Ångest/oro vad fyller det för funktion?
 • Gränssättning
 • Tankefällor
 • Hur vi bekräftar andra och oss själva.
 • Kommunikation – konflikthantering
 • Andningen
 • Olika avslappningsmetoder
 • Medveten närvaro
 • Syskonpositionens roll
 • Hur närmar vi oss varandra. Att känna tillit eller inte.
 • Hur vi kan förbättra vår sömn?
 • Våra livsvärden.
 • Hur går vi vidare?

Ann-Sofies Sjukgymnastik AB
Organisationsnummer 556673-0411
Postadress
Esplanaden 29
392 34 Kalmar
Telefon
070-77 606 77